25/04/2012

Kartverket frigir mer kartdata

Kartverket legger nå ut en ny pakke kartdata til fri bruk. Denne gangen er det en pakke med illustrasjonskart og kartdata til bruk i målestokkområdet 1:500 000 til 1:3 000 000, som stilles gratis til disposisjon for allmennheten. De frigitte dataene kan brukes til å lage blant annet temakart, interaktive kart og som datagrunnlag for kartløsninger på nett. [kilde:Kartverket]