25/04/2012

Google drive

The waiting is soon over, Google Drive is just around the corner, 5 GB free in the cloud storage, so less free space than for instance one of the popular and well established services like Dropbox that is now offering up to 16 GB for free if you invite people to join the good "company".

Still time to submit an abstract for the emtacl12 conference

Hurry up and deliver an abstract emtacl12 conference

Kartverket frigir mer kartdata

Kartverket legger nå ut en ny pakke kartdata til fri bruk. Denne gangen er det en pakke med illustrasjonskart og kartdata til bruk i målestokkområdet 1:500 000 til 1:3 000 000, som stilles gratis til disposisjon for allmennheten. De frigitte dataene kan brukes til å lage blant annet temakart, interaktive kart og som datagrunnlag for kartløsninger på nett. [kilde:Kartverket]